Üyelik Sözleşmesi

DISHADVISOR.COM KABUL ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, www.DishAdvisor.com aracılığıyla tüketicilere veya diğer şahsi kullanıcılara sunulan hizmetlerin (web sitesi) kullanımını düzenlemektedir.

Madde 2: Tanımlar

Site: www.DishAdvisor.com isimli internet sitesidir.

Taraflar: İşbu sözleşmenin tarafları DishAdvisor.com ile site ve uygulamada yer alan üyelik formunu doldurarak DishAdvisor.com’a üye olan kullanıcıdır.

Üye/Kullanıcı: Üyelik sözleşmesini okuduğunu onaylayarak DishAdvisor.com’a kaydolmuş olan kullanıcı ve/veya işletme adına hareket eden içerik sağlayıcıdır.

İçerik: Üye/kullanıcı tarafından siteye yüklenen, paylaşıma açılan ya da yayınlanan her türlü yazı, grafik, görüntü, fotoğraf, beğeni, yorum, yer bildirimi, mesaj, bilgi, veri vb. görsel ve işitsel araçlardır.

Madde 3: Sözleşmenin onayı

Her kullanıcı sözleşme konusu hizmetlere DishAdvisor.com web adresinden kayıt formu doldurarak veya Facebook ve benzeri sosyal medya ağları üyeliği aracılığı ile üye olabilir. Sisteme üye olan her kullanıcı üye olurken onaylamak suretiyle, hizmet veren ile akdetmiş olduğu işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır. Bu nedenle sözleşmede belirtilen hususları lütfen dikkatlice okuyunuz.

İş bu sözleşme kabul edilmeden DishAdvisor.com’a üye olunamaz. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri üyelik işlemleri tamamlandığı anda kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve sözleşme tüm hizmetler için yürürlüğe girer.

DishAdvisor.com’a tek bir kullanıcı hesabı için web sitesi üzerinden sadece bir defa üye olunur. DishAdvisor.com’un web sitesi tüm girişler için üyelik aşamasında kullanıcı tarafından belirlenen bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre” ile giriş yapılır.

Madde 4: Üyenin/Kullanıcının Yükümlülükleri

1. DishAdvisor.com üyeliği kişiye özeldir. Üye/kullanıcı, üyeliğini başkasına ödünç veremez, devredemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan DishAdvisor.com sorumlu değildir.

2. Üye/kullanıcı, seçtiği şifrenin güvenliğini sağlamayı ve şifresiyle ilgili çıkabilecek sorunlardan sorumlu olduğunu kabul eder. Üyenin/kullanıcının şifresini unutması durumunda, mevcut şifresi sistemde kayıtlı e-posta/e-mail adresine gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifre üye’nin kayıtlı e-posta adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

3. Üye/kullanıcı, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, hatalı veya noksan bilgi vermesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle DishAdvisor.com’un uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt, aynı zamanda site üyeliğinin sona ereceğini kabul eder.
4. Üye/Kullanıcı, DishAdvisor.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının DishAdvisor.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5. Üye/Kullanıcı siteye girdiği şahsi fikir, yorum, ifadelerin ve sisteme eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işletme ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar da dahil DishAdvisor.com’un bunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

6. Üye/kullanıcı, kendi paylaşımları haricindeki içerikleri ve benzerlerini izinsiz olarak sitede kullanmasından dolayı sadece kendisinin mesul olacağını ve kati suretle hizmet verenin sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7. Üye/kullanıcı, sisteme girdiği bilgi, veri ve paylaşımların yetkisiz üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı oluşabilecek zararlardan DishAdvisor.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

8. Üye/Kullanıcı, DishAdvisor.com ya da dışında sair bir hizmet sağlayıcı üzerinden alacağı fırsat veya kampanyaları, fırsat ve kampanya dâhilinde belirtilen süre içerisinde kullanmamasından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını kabul eder.

9. Üye/kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı, tehdit edici, ahlak kurallarına aykırı, içerikler paylaşmamayı, diğer kullanıcıların DishAdvisor.com sitesini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcılara hakaret, tehdit ve taciz içeren sözler söylememeyi, kişi veya kurumların kişilik haklarını ve isimlerine hakaret etmemeyi, aksi halde oluşacak zararların sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.

10. Üye/kullanıcı, sitesini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul eder.

11. Üye/kullanıcı, DishAdvisor.com sitesini kullanmasından dolayı uğrayacağı zararın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, sistemi kullanması sırasında elde ettiği bilgi, kayıt veya malzemeyi kullanmasından dolayı kendisinin uğrayacağı zararın veya bilgisayarının uğrayacağı zararın, arızaların, bilgi kayıplarının ve sair zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, bu konularda hizmet verenden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir alacak, tazminat ve sair talebinin olmadığını kabul eder.

12. Üye/kullanıcı, DishAdvisor.com sitesinde zincir posta, yazılım virüsü ve benzeri verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, aksi halde oluşabilecek zararların sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

13. Üye/kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, DishAdvisor.com’un her türlü elektronik iletişim araçlarıyla tarafına reklam amaçlı ticari elektronik ileti gönderebileceğini kabul eder.

14. Üye/kullanıcı, hazırladığı içeriği, e-posta, sitedeki formlar veya ilgili alanlar aracılığı ile DishAdvisor.com’a gönderdiği andan itibaren tüm telif ve kullanım haklarını DishAdvisor.com’a devretmiş sayılır. DishAdvisor.com bu içerikleri her türlü kitap, dergi vb. basılı yayınlarda, e-kitap, mobil aplikasyon, web sitesi vb. dijital ve elektronik ortamlarda, televizyon yayınlarında kullanabilir. Üye bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. Üye gönderdiği içeriğin kendi isteğiyle yayından kaldırılamayacağını kabul eder.

15. Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda DishAdvisor.com aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyenin/kullanıcının kendi koşullarındaki teknik aksaklıkları yüzünden kaynaklanan veya deprem, sel vb. doğal afetler sonucu meydana gelebilecek aksaklıklardan DishAdvisor.com sorumlu tutulamaz.

16. Üye/kullanıcı, konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için e-posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

17. Üyenin/kullanıcının da sözleşmeye ilave madde sokma, maddelerde değişiklik için fikir sunma hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu talebin sisteme üye olunurken bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut maddelerin her iki tarafın ortak iradesiyle hazırlanmış olduğu kabul edilir. Günün koşul ve ihtiyaçlarına göre DishAdvisor.com iş bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahip olup, üye/kullanıcı, sözleşmede yapılacak değişikliklerin kendisi tarafından takip edileceğini kabul eder.

Madde 5: DishAdvisor.com’un Yetkileri

1. DishAdvisor.com, sitenin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. DishAdvisor.com, ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

2. DishAdvisor.com ismi ve logosunun izinsiz kullanımında hukuki yol açıktır.

3. DishAdvisor.com ilerleyen süreçlerde verdiği hizmetlerde değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.

4. DishAdvisor.com ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

5. DishAdvisor.com, üyenin/kullanıcının bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler DishAdvisor.com’un Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

6. DishAdvisor.com ücretli hizmetler sunabilir. Bu durumda üye/kullanıcı arzu ederse ödeme yaparak bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Ücretli hizmetler sunulması halinde, ilgili hizmetlere ait koşullar işbu sözleşmeye eklenecektir ve satış sürecinde üyenin/kullanıcının onayına sunulacaktır.

7. DishAdvisor.com, üyelerinin/kullanıcılarının faaliyetlerini dilediği ölçülerde ve önceden haber vermeksizin kısıtlayabilir.

8. DishAdvisor.com, üyelerin/kullanıcıların siteden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı DishAdvisor.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. DishAdvisor.com internet sitesine üyeler/kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden DishAdvisor.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

10. DishAdvisor.com, sitenin birçok yerinden başka sitelere link verilebilir. DishAdvisor.com, hiçbir şekilde link verdiği hatta tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, ahlaki ve gizlilik ilkelerinden ve içeriğinden sorumlu değildir. Ayrıca DishAdvisor.com, link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden ve/veya bu sitelerin sahibi gerçek kişi veya tüzel kişilerin sağladığı hizmetlerden veya sattığı ürünlerden sorumlu değildir.

11. DishAdvisor.com, üyelerini/kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile site dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilir, kullanıcılara sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir. Üyeler/kullanıcılar, bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini iletebilirler.

12. DishAdvisor.com, üyelerinin/kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradeleriyle sisteme yükledikleri her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma veya rezervasyon sistemi içinde uygun göreceği başka bir yere taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi veya yayınlanmasından dolayı üye/kullanıcı, DishAdvisor.com’dan ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak tazminat veya telif ücreti talep edemez.

13. DishAdvisor.com her zaman site hizmetlerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya, güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya yetkilidir. Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı hizmet verenin kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

14. Üyenin/kullanıcının iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranması durumunda ya da üyelik esnasında beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, DishAdvisor.com hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

15. DishAdvisor.com, internet sitesi içerisinde sunulan bilgi ve materyalleri değiştirme ve kaldırma hakkını saklı tutar. Üye/kullanıcı, içeriği kendisi göndermiş dahi olsa bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

16. İşbu Sözleşmeye aykırı hareketler sebebiyle, DishAdvisor.com’a verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararı yaratan üyeye/kullanıcıya aittir.

Madde 6: İhtilafların Çözümü

İş bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Ekler:

Güvenlik ve Gizlilik sözleşmesi iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar bu sözleşme ile birlikte, eki olan Güvenlik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni de kabul etmiş sayılırlar.


Konum bilgileriniz alınıyor...

X